Meer Parkinson

Nederland telt aanzienlijk meer Parkinson-patiënten dan tot voor kort werd aangenomen. Ongeveer 43.000 mensen ouder dan 65 lijden aan de ziekte. En hun aantal groeit snel. In 2010 zullen het er 52.000 zijn.

Dit concludeert de afgelopen woensdag aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam gepromoveerde Maarten de Rijk uit zijn onderzoek naar Parkinsonisme in het grote bevolkingsonderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord. In dit ERGO-onderzoek naar de gezondheid van ouderen zijn bijna 7.000 55-plussers onderzocht op de ziekte van Parkinson. Ook probeerde De Rijk risicofactoren te achterhalen die de kans op Parkinson vergroten.

In Ommoord stelden de onderzoekers de ziekte vast bij 1,4% van de 55-plussers en bij 4% van de mensen ouder dan 85 jaar. De risicofactoren zijn niet heel duidelijk. De ziekte van Parkinson in de familie verhoogt de kans. De kans wordt verlaagd door voeding rijk aan vitamine E en door roken. Roken is zelfs de duidelijkste beschermende factor. Een normale dosis vitamine E verlaagt het risico tweemaal, terwijl rokers een driemaal lagere kans op de ziekte van Parkinson hebben. De verklaring hiervan is nog onduidelijk.