Lokale verkiezingen in Bosnië

Vandaag en morgen kunnen de 2,5 miljoen Bosniërs - 79 procent van het totale electoraat - die zich hebben ingeschreven in 136 gemeenten stemmen voor nieuwe gemeenteraden. Bosnië is verdeeld in de Federatie van Moslims en Kroaten (75 gemeenten) en de Servische Republiek (61 gemeenten).

De verkiezingen staan onder leiding van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die met 2.500 waarnemers toeziet op een eerlijk verloop. Maar liefst 92 politieke partijen, negen coalities en 150 onafhankelijke kandidaten hebben zich ingeschreven. De echte strijd gaat tussen de drie grote nationalistische partijen: de SDS voor de Bosnische Serviërs, de SDA voor de Bosnische moslims, de HDZ voor de Bosnische Kroaten.

“Deze verkiezingen hebben weinig te maken met democratie, vrijheid en fair play”, zegt Hrair Balian, directeur van de denktank International Crisis Group in Bosnië. “Het is een strijd tussen etnische groepen om bepaalde strategische gemeenten te veroveren.” 'Etnisch gezuiverde' vluchtelingen spelen daarbij een cruciale rol. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat vluchtelingen de keus kregen zich te registreren in de gemeente van waaruit ze waren verdreven of in de gemeente waar ze zich wilden vestigen. Die laatste regel bleek massaal misbruik in de hand te werken. Zo werden 123.000 Bosnisch-Servische vluchtelingen die naar Joegoslavië waren uitgeweken, door de Servische autoriteiten 'strategisch' als kiezers ingeschreven in gemeenten waar Moslims voor de oorlog een meerderheid vormden. Dit leidde ertoe dat de verkiezingen in 1996 werden uitgesteld - en daarna nog tweemaal. Nu zijn in principe alle kiezers ingeschreven in de gemeente waar ze voor de oorlog woonden. Wie zich elders wil laten inschrijven, moet aan strenge criteria voldoen.

En nagesynchroniseerd: