Levensduur Russen

De kop van het artikel door Bart Meijer van Putten in de bijlage W&O van 30 augustus luidde: Russen leven steeds korter, maar er is hoop op verbetering. Volgens het stuk, waarin de auteur verwijst naar 'The Lancet' van 9 augustus, sterven de Russen eerder ten gevolge van de drank.

De grootste boosdoener is illegaal gestookte wodka. Ook eten zij ongezond en roken zij meer dan Nederlanders. De daling van de levensverwachting van 1990-1994 in Rusland is een daling ten opzichte van de periode daarvoor. Omdat het land vroeger communistisch was zou het kunnen dat de verslechtering komt door de overgang naar het kapitalisme. Die is immers gepaard gegaan met een economische depressie en toegenomen armoede. De causale relatie hoeft niet rechtstreeks te zijn. Het verband tussen armoede en drankmisbruik is bekend. Het verband tussen armoede en ongezond eten is evident. Armoede en tabak gaan ook goed samen.

Maar armoede is wel meer dan die drie bij elkaar. Dat de Russen korter leven omdat het sociale systeem is ingestort, kan maar hoeft niet waar te zijn. Een wetenschapper moet zo'n hypothese onderzoeken, althans bespreken, alvorens hem af te wijzen. Ook in ons land is er een onderzoek geweest naar levensverwachtingen. De onderzoekers concludeerden dat er een verband is tussen armoede en levensverwachting - arme mensen leven korter. De minister van volksgezondheid, mevrouw Borst, verwierp deze conclusie meteen. Corrigerend wetenschappelijk onderzoek had zij daarvoor niet nodig. Zij wist het zo wel: roken, drinken en slecht eten waren de boosdoeners. Armoede had er niets mee te maken.

Wetenschap bij decreet. In de huidige fase van de ideologie-cyclus is socialisme ongenuanceerd slecht, en kapitalisme even ongenuanceerd goed. Vanwege consequenties voor onderzoeksfinanciering en carrière is het soms beter bepaalde mogelijkheden maar niet in overweging te nemen. Politiek incorrecte gedachten worden taboe en Orwelliaans ondenkbaar. Wetenschap vloeit over in propaganda. Het lijkt voor een fatsoenlijk mens genoeg om aan de drank te geraken.

    • J.M. van Thiel