KLEUTERFEEST

In W&O van 5 juli kreeg ik voor het eerst de columm van Rob Knoppert onder ogen, helaas naar mij bleek dus ook voor het laatst. Ook ik behoor tot degenen die regelmatig roept dat vele onderwijzers, leraren, welzijnswerkers, ambtenaren en computerverkopers eerst eens zouden moeten leren om op eigen benen te staan, alvorens medeburgers (waaronder dus ook kinderen) over het leven in en op de wereld te vertellen, laat staan daarover te doceren. Het is helaas waar: vele volwassenen zijn nog nat achter hun oren. Ik zou er mijn kinderen, als ik ze had, niet graag aan toevertrouwen.

Ietwat anders confronterend was het verhaal, op dezelfde pagina, over Jeanet Lems' visie op de huidige gang van zaken in het kleuter'hof'-onderwijs. Als jurist ben ik in de gelukkige omstandigheid met een zekere regelmaat als groepsleider/pedagoog te kunnen 'terugkeren' in mijn oude vak, groepsleider in het basisonderwijs. Sedert enkele jaren heb ik me werkelijk verdiept in de begeleiding van de jongsten. Nog beter gezegd: het zijn de kleuters zelf geweest die me in de afgelopen jaren tot echte bezinning hebben gebracht. Met hen is het elke dag 'feest' voor mij, zo vaak en vasthoudend 'vragen' ze om 'terug te keren' naar hun wereld, hun ontwikkelingen en hun leergierigheid, naar genegenheid voor al wat leeft.

Mevr. Lems stelt echter dat de onderwijskunde in het laatste decennium heeft gezegevierd over de pedagogie. Ze pleit zelfs voor een herafkoppeling van de kleuterbouw van de rest van het basisonderwijs. Ze wekt de indruk te willen zeggen dat diezelfde pedagogie in de jaren vijftig en zestig wel voorop stond. Doch, waren dat echt de jaren van de warme en huiselijke dialoog in de school? Toe nou, mevr. Lems. U bepaalde toch de inhoud van de dialoog, net zoals u dat nu ook nog doet, zo is mijn indruk. En waarom een herafkoppeling? In gezinnen bevinden de jongsten zich ook tussen en evenzo vaak tegenover de oudsten. Van een orthopedagoge op leeftijd had ik iets meer wijsheid verwacht, maar het is mogelijk dat mevr. Lems heeft verzuimd in haar leven een aantal jaren iets totaal anders te gaan doen.

    • Leo Dijkman