Kinderkastprijs

Het bericht over het niet uitreiken van Kinderkastprijzen, de prijs voor de beste kinderprogramma's op tv, in de krant van 11 september, is onjuist. Dat die prijzen niet zullen worden uitgereikt is heel spijtig, maar onenigheid binnen de jury is - anders dan gemeld wordt - daarvan niet de oorzaak. Sterker nog: er is nooit enige sprake van onenigheid binnen de jury geweest.

De feitelijke gang van zaken is deze: nadat de jury een eerste selectie had gemaakt uit het totale aanbod van kindertelevisieprogramma's heeft P. Nikken, projectmanager van de Stichting Jeugdinformatie Nederland en organisator van de prijs, tegen de gemaakte afspraken in, de resultaten van de beraadslagingen doorgespeeld aan - onder andere - de VPRO. Hierdoor waren, nog voor de definitieve nominaties werden vastgesteld, programmamakers op de hoogte van de keuze van de jury. Bovendien lichtte Nikken in een telefoongesprek met een VPRO-medewerker de overwegingen van de jury toe.

Hierop heeft ondergetekende besloten zich terug te trekken uit de jury. Vervolgens bedankten ook de overige juryleden voor de eer.

    • Cornald Maas