Burgemeester J. van Graafeiland

Burgemeester J. van Graafeiland van Venlo legt vervroegd zijn ambt in de Noord-Limburgse gemeente neer. Uiterlijk per 1 januari volgend jaar treedt hij toe als partner bij het accountantskantoor Deloitte & Touche.

Van Graafeiland (60) maakte zijn aftreden gisteren bekend. De van oorsprong registeraccountant maakt gebruik van een uittredingsregeling. Van Graafeiland werd in december 1984 burgemeester van Venlo en was in 1996 aan zijn derde ambtstermijn van zes jaar begonnen.