Bert's brein

Naar aanleiding van 'Bert' in het Zaterdags Bijvoegsel van 6 september wil ik mijn weerzin uitspreken over deze 'bijdrage' die van buitengewoon slechte smaak getuigt. Een excuus aan de lezers zou op zijn plaats zijn. Overigens zou ik u willen aanraden 'Bert' blijvend te schrappen aangezien het vrijwel nooit de moeite waard is, terwijl het een groot deel van de pagina in beslag neemt waar wel iets beters kan worden geboden.

    • Dr. B.W. Koldewijn