Aanzienlijk meer Parkinson-patiënten

ROTTERDAM, 13 SEPT. Nederland telt aanzienlijk meer Parkinson-patiënten dan tot voor kort werd aangenomen. Ongeveer 43.000 mensen ouder dan 65 lijden aan de ziekte. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking groeit hun aantal snel. In 2010 zullen er 52.000 Parkinson-patiënten zijn.

Een normale dosis vitamine E en het roken van sigaretten bieden bescherming tegen het ontstaan van Parkinson. Een normale dosis vitamine E verlaagt het risico tweemaal, terwijl rokers een driemaal lagere kans op de ziekte van Parkinson hebben.

Dit blijkt uit bevolkingsonderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord. In dit ERGO-onderzoek naar de gezondheid van ouderen zijn bijna 7.000 55-plussers onderzocht op de ziekte van Parkinson. Afgelopen woensdag promoveerde Maarten de Rijk aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam op het onderzoek.

De behandeling van patiënten met een vergevorderde ziekte van Parkinson die niet meer op medicijnen reageren kan de komende jaren sterk verbeteren.

Selectieve elektrostimulatie van enkele kleine hersengebiedjes kan Parkinson-patiënten afhelpen van hun tremor en van de rigiditeit en het onvermogen om bewegingen (hypokinesie) te beginnen.

De te stimuleren hersengebiedjes liggen diep in de hersenen vlak boven de hersenstam. Met een neurochirurgische ingreep wordt door een gaatje boven in de schedel een elektrode naar het gebied geschoven.

De elektrode ontvangt elektrische signalen via een onderhuids aangebrachte stroomdraad uit een apparaatje dat onder het sleutelbeen wordt geïmplanteerd.

De apparaten voor het opheffen van de tremor zijn al op de markt, maar worden in Nederland nog niet door verzekeraars vergoed. De elektrostimulatoren voor het opheffen van rigiditeit en van hypokinesie komen waarschijnlijk volgend voorjaar op de markt.