Ziekenhuizen: 127.000 patiënten op een wachtlijst

DEN HAAG, 12 SEPT. Bij de ziekenhuizen stonden op 1 juli 127.000 patiënten voor opname op een wachtlijst, waarvan 79.000 langer dan een maand. De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn groot; sommige hebben geen noemenswaardige wachtlijst, andere wel. Jaarlijks worden in de ziekenhuizen ruim 1,3 miljoen patiënten opgenomen.

Dit blijkt uit een peiling van het onderzoeksinstituut NZi in opdracht van de Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) onder 79 ziekenhuizen (van de 119 niet-academische ziekenhuizen). Vooral de wachtlijsten voor orthopedie en oogheelkunde tellen relatief veel patiënten: ruim veertig procent van de patïenten op de lijsten wacht op een ingreep bij dez twee specialismen. Ook (plastische) chirurgie en keel-, neus- en oorheelkunde hebben aanzienlijke wachtlijsten.

De gemiddelde wachttijd is bij plastische chirurgie is het langst: 143 dagen. Bij oogheelkunde en orthopedie is de gemiddelde wachttijd voor een operatie 110 en 109 dagen. De verschillen tussen de ziekenhuizen zijn, ook bij deze specialismen, groot. Er zijn er waar de patïent binnen enkele weken wordt geholpen en ziekenhuizen waar bijna een jaar moet worden gewacht. Zo loopt de wachttijd bij orthopedie uiteen van 21 tot 365 dagen voor klinische behandeling en van 14 tot 132 dagen bij een ingreep die in dagverpleging kan worden uitgevoerd.

Volgens de NVZ is een beperkte wachtlijst, met een gemiddelde wachttijd van 14 dagen noodzakelijk om bijvoorbeeld het gebruik van de operatiekamers goed te kunnen plannen.

Over de oorzaken van de gesignaleerde wachtlijsten geeft het onderzoek geen uitsluitsel. Er is volgens een woordvoerder van de vereniging niet alleen sprake van te weinig geld. De organisatie van de ziekenhuizen, de manier waarop ze samenwerken en het aantal beschikbare specialisten is ook van invloed. Wel meent de NVZ dat het budget jaarlijks met 125 miljoen gulden moet worden verhoogd om zo de wachtlijsten definitief weg te werken. De NVZ wijst er op dat in veel ziekenhuizen inmiddels de organisatie wordt verbeterd.

De NVZ wil de peiling in februari laten herhalen en vervolgens elk jaar de stand van zaken opnemen. Herhaling in februari zou nodig zijn om een betrouwbaarder inzicht te krijgen in de omvang van de wachtlijst. De nu gehouden peiling, die mede was bedoeld om de manier te toetsen waarop ziekenhuizen de wachtlijsten registreren, vond plaats op het moment dat de activiteiten in de ziekenhuizen bijna het laagste punt hebben bereikt.

Uit ander onderzoek van het NZi blijkt dat ziekenhuisbedden in februari en maart het best bezet zijn, daarna daalt de bezetting tot augustus. Dan ligt het bezettingspercentage 15 procent lager dan in het begin van het jaar. In november kennen de ziekenhuizen een nieuwe piek.