Winstsprong voor Smit Internationale

Sleep- en bergingsmaatschappij Smit Internationale heeft in de eerste zes maanden een nettowinst geboekt van 18,1 miljoen gulden, een stijging van 71 procent vergeleken met de 10,6 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar.

Doordat de winststijging grotendeels te danken is aan lagere rentelasten en hoge inkomsten uit deelnemingen in andere bedrijven, steeg het bedrijfsresultaat van Smit Internationale veel minder spectaculair: ruim 7 procent van 13,7 miljoen tot 14,8 miljoen gulden. Door de inkoop van eigen aandelen steeg de nettowinst per aandeel juist veel sterker, namelijk met 89 procent van 1,35 tot 2,55 gulden.