Wereldbank hekelt banken in Oost-Azië

HONGKONG, 12 SEPT. De Wereldbank heeft gisteren scherpe kritiek geleverd op de financiële sector in Oost-Azië en aangedrongen op snelle hervormingen. Een gisteren in Hongkong gepresenteerd rapport komt juist nu een finaniële crisis de regio in zijn greep heeft.

“De straf op het handhaven van een fragiel, onderontwikkeld financieel systeem is zwaar en de tijd voor het corrigeren van structurele zwakheden is veel korter,” aldus Stijn Claesens, belangrijkste auteur van de studie 'Are Financial Sector Weaknesses Undermining the East Asia Miracle?'. Volgens de studie hebben de Oost-Aziatische landen een goede uitgangspositie om de huidige crisis de baas te worden, indien een gezond macro-economisch beleid gepaard gaat met hervormingen in de financiële sector.

In het rapport wordt het leningenbeleid van de banken in de regio op scherpe wijze gehekeld. Gesproken wordt over “perverse relaties” tussen leners en geldschieters, die leiden tot onderonsjes bij het verstrekken van leningen. Het grote volume en de snelle kredietverlening voor onroerend goed en consumptie, met daarbij gevoegd een grote kapitaalimport, hebben de banken opgezadeld met een “slechte kwaliteit” van activa.

Ook is sprake van “zwak” toezicht. Kortetermijnleningen van zowel banken als bedrijven worden vaak niet afgedekt. In de studie van de Wereldbank wordt voorts gesproken van een verminderde efficiency van investeringen.

De studie beveelt onder meer verbetering van toezicht en regelgeving aan voor de financiële sector. Kapitaalmarkten moeten efficiënter worden, waarbij pensioenhervormingen en uitbreiding van de verzekeringssector moeten zorgen voor meer investeringen door institutionele beleggers. De concurrentie in de financiële sector dient te worden versterkt. Verbetering van de effectenmarkten, onder meer door grotere transparantie, kan hieraan bijdragen. Volgens de Wereldbank moeten er ook meer mogelijkheden komen voor buitenlandse financiële instellingen.

Volgens het rapport zijn in landen als Zuid-Korea, Hongkong en Singapore al stappen in de goede richting gezet.

Regionaal Wereldbankmanager Javad Khalilzadeh-Shirazi zei gisteren in Hongkong dat de huidige financiële onrust in de Oostaziatische landen tijdelijk zal blijken, indien de hervormingen worden doorgevoerd. In het rapport wordt gewezen op de goede stand van de binnenlandse besparingen en de overheidsbudgetten in veel landen in de regio.

Vorige maand kreeg Thailand een lening van in totaal 16 miljard dollar van IMF, Wereldbank en een aantal landen voor met name een herstructurering van het bankwezen. De nationale munt baht maakte een scherpe val, waarna ook andere munten in de regio fors daalden.