Seksueel misbruik alom in leger VS

WASHINGTON, 12 SEPT. Ongewenste intimiteiten komen overal in het Amerikaanse leger voor, ongeacht rang, geslacht of ras. Ongepast gedrag is alledaags en discriminatie op grond van geslacht komt nog vaker voor. Dat erkent het leger in een gisteren uitgebracht rapport, dat is gebaseerd op tien maanden onderzoek en gesprekken met 35.000 militairen.

Het onderzoek werd ingesteld nadat het leger vorig jaar door een aantal seksschandalen in opspraak was gekomen. In Aberdeen (Maryland) zijn elf sergeants en een kapitein in staat van beschuldiging gesteld wegens verkrachting en overspel (een ernstige overtreding van de seksuele gedragsregels in het leger). De berichtgeving over de gevallen in Aberdeen maakte ook elders klachten los over seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.

Op een klachtenlijn, waarop slachtoffers anoniem beschuldigingen konden uiten, kwamen meer dan duizend serieuze klachten binnen. Nadat een aantal generaals en andere hoge legerfunctionarissen op die manier waren aangeklaagd, werd de lijn gesloten. President Clintons kandidaat voor het voorzitterschap van de chefs van staven, generaal Joseph Ralston, moest zich terugtrekken toen uitkwam dat hij meer dan tien jaar geleden een buitenechtelijke verhouding had gehad.

Volgens het gisteren verschenen rapport zijn gevallen van verkrachting, zoals in Aberdeen, hoogst uitzonderlijk. Maar seksistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten en toenaderingen, en in het algemeen grof gedrag zijn aan de orde van de dag, erkende Togo West, de minister van het leger, bij de presentatie. Het Amerikaanse leger, dat zegt te streven naar integratie van de geslachten, bestaat voor veertien procent uit vrouwen.

Volgens het onderzoek is 78 procent van de vrouwen en 76 procent van de mannen in het leger het afgelopen jaar geconfronteerd met “grof of aanstootgevend gedrag”. Seksistisch gedrag was ervaren door 72 procent van de vrouwen en 63 procent van de mannen. En 47 procent van de vrouwen en 30 procent van de mannen klaagde over “ongewenste seksuele belangstelling”. Zeven procent van de vrouwen en zes procent van de mannen was “seksueel belaagd”.

Ook bleek dat er vrijwel geen vertrouwen bestaat dat klagen helpt. Er is veel angst voor represailles en militairen in lagere rangen “vertrouwen hun leiders in het algemeen niet”, aldus het rapport.

West kondigde een actieplan aan om de situatie te verbeteren. Recruten zullen voortaan intensiever onderwezen worden over morele normen en seksuele gedragsregels. De basistraining wordt daartoe met een week verlengd en het aantal aalmoezeniers en andere raadslieden wordt uitgebreid.