Royal

In zijn stuk over de jeugdherinneringen van schrijvers (CS 29-8) noteert Kester Freriks hoe de Nederlands-Indische schrijver Willem Walraven werkte: 'morrend, zwoegend en op zijn reusachtige typemachine ratelend, een zwarte kast van een Royal'.

Het beeld is mooi, maar niet helemaal juist. Walraven bezat een draagbare Royal die hij in 1929 kocht voor ƒ 160,- en waarop hij werkte tot hij in juli 1942 door de Japanners geïnterneerd werd. Walraven was zeer tevreden over zijn machine en nam haar steeds mee bij zijn reizen op Java. Hij repareerde de Royal zonodig zelf, wat zelden nodig bleek, hoewel Walraven over een forse aanslag beschikte en zijn (acht) kinderen nogal eens stiekem op de machine tikten.

    • Frank Okker