Renault verwacht winst na goed eerste halfjaar

PARIJS, 12 SEPT. Het Franse autoconcern Renault heeft het in de eerste helft van dit jaar een stuk beter gedaan dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. Het nettoresultaat steeg van een schamele 158 miljoen franc (52 miljoen gulden) tot 1,67 miljard franc.

Bijna de helft van het nettoresultaat kwam uit bijzondere opbrengsten, waaronder 419 miljoen franc uit de verkoop van het belang van 0,9 procent in het olieconcern Elf Aquitaine. Niettemin is het concern dusdanig beter gaan draaien dat het voor het hele jaar ook zonder bijzondere baten een nettowinst verwacht. Eerder had Renault laten weten te verwachten dit jaar quitte te draaien.

Het verlies in de personenwagendivisie werd verminderd van 911 miljoen tot 162 miljoen franc. Het programma om de productiekosten sterk te verlagen zal ook in de tweede helft van dit jaar goed blijven werken. Renault denkt dat de positieve ontwikkkelingen op de Europese automarkt nog wel zullen aanhouden, maar in Frankrjk zelf zal het slecht blijven gaan.

De vrachtwagens blijven een zorgenkindje. Vorig jaar kwam in die divisie een verlies uit de bus van 705 miljoen franc. Dit jaar zal ook een verlies opleveren, maar wel minder dan verleden jaar. De eerste zes maanden leverden een negatief resultaat op van 216 miljoen franc.

Het exploitatieresultaat van het hele Renault-concern over de eerste helft van dit jaar sloeg om van een verlies van 225 miljoen franc in een winst van 364 miljoen franc. De halfjaaromzet groeide met 6,3 procent tot 100,41 miljard franc. (AFP)