Ramsj

R. Fruin e.a.: Een ereschuld

Paperback, Meulenhoff 1993, van ƒ 45,- voor ƒ 15,90. Het Martyrium Amsterdam.

Bundeling van twaalf stukken uit 'De Gids' over onze koloniale politiek. Het oudste stuk verscheen in 1849, het nieuwste in 1992. De stukken gaan over Suriname en de Nederlandse Antillen en over Nederlands-Indië. Kernstuk is 'De Ereschuld' uit 1899 van C.Th. van Deventer, waarin de onrechtvaardige en onverstandige Nederlandse politiek in Indië aan de kaak wordt gesteld. Jan Breman schreef een korte inleiding op het geheel.

Spelling en interpunctie zijn gemoderniseerd.

    • Ewoud Sanders