Ramsj

Jacques le Goff (red.): Europese contouren

Paperback, Agon 1994, van ƒ 49,90 voor ƒ 18,90 per deel. De Slegte.

Laatste reeks uit het fonds van Agon voor deze week: de serie 'Europese contouren'. Zes delen die onder redactie van de Franse historicus Jacques le Goff verschenen over een aantal belangrijke thema's uit de Europese geschiedenis op economisch, politiek, maatschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied. Er is een deel over honger en overvloed, over Europese revoluties tussen 1492 en 1992, over Europa en de verlichting, over de Europese stad en over Europa en de zee. Umberto Eco schreef een deel over de zoektocht in Europa naar een 'volmaakte taal'.

    • Ewoud Sanders