Ramsj

Georges Duby, Michelle Perrot (red.): Geschiedenis van de vrouw Gebonden, Agon 1992, van ƒ 75,- voor ƒ 24,50 per deel. De Slegte.

Prachtige serie van vijf kloeke boeken over de geschiedenis van de vrouw van de oudheid tot nu. De reeks is het resultaat van twintig jaar onderzoek.

In totaal werkten er ruim zeventig deskundigen aan mee. Per periode - Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, 19de en 20ste eeuw - wordt er gekeken naar de positie van vrouwen, de omstandigheden waaronder zij leefden en hoe ze werden beoordeeld. Elk deel bevat een fotokatern met een essay over de vrouw in de beeldende kunst. Er is ook steeds een hoofdstuk opgenomen waarin de vrouwen zelf aan het woord komen. In de laatste drie delen zijn aparte bijdragen opgenomen over de geschiedenis van vrouwen in Nederland en Vlaanderen. Spijtig is alleen dat het deel over de 20ste eeuw bijna is uitverkocht.

    • Ewoud Sanders