Psychiatrische thuiszorg werkt

ASSEN, 12 SEPT. Mensen die een beroep doen op de psychiatrische thuiszorg, blijken daarna minder problemen te hebben dan wanneer zij niet van deze voorziening zouden hebben gebruikgemaakt.

Zij hoeven ook minder snel te worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Gebeurt dat toch, dan is de opnameduur de helft korter. Dat blijkt uit een onderzoek van sociaal-psychiater H. Kluiter, die een experiment met psychiatrische thuiszorg vanaf het begin in 1993 heeft bestudeerd.