Pas verschenen; Fictie

Herman Brusselmans: Logica voor idioten. Prometheus, 267 blz. ƒ 29,90. Doch verder geen paniek. Doorgrondelijke wijsheden van Herman Brusselmans, Prometheus 91 blz. ƒ 14,90

Brusselmans 'laatste' roman waarin hij concludeert dat dit genre op sterven na dood is, is tevens een beschrijving van Brusselmans' leven in de periode van augustus 1996 tot en met februari 1997. Ook verscheen een door Gerd de Ley samengesteld werkje waarin hij de snedigste uitspraken uit romans en enkele niet eerder verschenen aforismen van Brusselmans bijeenbracht. Reinjan Mulder over Autobiografie van iemand anders (1996): 'Zijn boek wil waarschijnlijk niets anders zijn dan een doelbewuste ondermijning van de denkbeeldige oudere lezer die denkt dat schrijvers hardwerkende, intelligente, aardige mensen achter een bureau zijn. Doordat Brusselmans dat niet is, bedrijft hij een soort anti-literatuur.' (CS 24-5-96)