Onderzoek naar rentree korpschef

ROTTERDAM, 12 SEPT. Een extern deskundige gaat onderzoeken of de ontslagen Rotterdamse korpschef J.W. Brinkman op zijn post kan terugkeren. Dat is de uitkomst van het gesprek gistermiddag tussen minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken), Brinkman en diens advocaat, mr. C.L. van Leeuwen.

Brinkman heeft voorgesteld J. de Ruiter, ex-minister van Justitie, als extern deskundige in te schakelen. In het gesprek zijn ook andere namen genoemd. Dijkstal moet daarover nog beslissen, aldus mr. Van Leeuwen na afloop van het gesprek.

Brinkman wil volgens zijn advocaat apart gesprekken voeren met de 21 burgemeesters van de Rijnmondgemeenten die samen met de Rotterdamse burgemeester Peper het regionaal college vormen, met de hoofdofficier van justitie in de Maasstad en met korpsbeheerder Peper.

Mr. Van Leeuwen suggereerde Dijkstal een waarnemend korpsbeheerder te benoemen die Peper zou moeten vervangen tijdens het onderzoek. Dijkstal ging daar niet op in.

Het onderzoek of terugkeer van Brinkman als korpschef van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond mogelijk is, vloeit voort uit de uitspraak van de president van de Haagse rechtbank. De president oordeelde vorige week dat bij het ontslag van Brinkman onzorgvuldig is gehandeld. Dijkstal besloot op 1 juli om Brinkman per 1 oktober te ontslaan, mede op basis van een rapport van korpsbeheerder Peper. In juni had Peper gerapporteerd dat het regionaal college het vertrouwen in Brinkman had opgezegd. De Haagse rechter veroordeelde het rapport van Peper als subjectief en suggestief.

In de gesprekken die Brinkman en de deskundige zullen voeren, wordt rekening gehouden met “het belang dat uit een oogpunt van openbare orde en veiligheid moet worden gehecht aan goede communicatie tussen korpsbeheerder, het regionaal college en de korpschef”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in een toelichting. Tijdens de rechtszaak in augustus stelde de landsadvocaat namens Dijkstal dat terugkeer van Brinkman niet mogelijk is wegens gebrek aan communicatie.

“Het gaat Brinkman om eerherstel”, aldus mr. Van Leeuwen gisteren na het gesprek met Dijkstal. Als blijkt dat zijn terugkeer niet mogelijk is omdat Peper en de andere burgemeesters van de regio niet meer met hem willen samenwerken, komt volgens de advocaat een schadevergoeding aan de orde “die eerder in de orde van miljoenen dan van tonnen” ligt.