Nescio: Mene tekel

Het leven heeft mij, goddank, bijna niets geleerd.