Mijn paradijs

Noorderlicht 1997, Groningen, o.m. in de Der Aa-Kerk en het Centrum Beeldende Kunst, 13/9-12/10. Inl. 050 3634672, http://www.cybercomm.nl/ñnlicht. Het Cultureel Supplement nodigde een aantal Nederlandse fotografen uit om gestalte te geven aan hun Paradijs. Aan hun persoonlijke blik op, om met de dichter J.C. Bloem te spreken, 'doez'lige einders', dichtbij of veraf. De opdracht ligt in het verlengde van de Groningse Fotomanifestatie Noorderlicht, die andere, vooral buitenlandse, fotografen vroeg om een visie op het thema De Hof van Eden.

Thom Hoffman: Mijn Paradijs; met Jaap, Jurriaan, Fleur, Kid, Halina & Fedja, Sherida; 'En de Heere zag dat de boosheid der menschen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het den Heere dat hij den mensch op de aarde gemaakt had en het smartte Hem aan zijn hart.' (Genesis 6.)