Kroonprins

NEDERLANDS DAGBLAD

[...] We kregen een gesprek te zien, waarin de prins op overtuigende wijze het beeld logenstrafte als zou hij slechts een weinig getalenteerd slachtoffer van de monarchale erfopvolging zijn, dat buiten de regie van zijn moeder geen stap kan doen. [...] De Kroonprins spreidde in antwoord en argument een innemende zelfbewustheid ten toon. En dat is maar goed ook. Want: met eerbied gesproken: klonen redden het niet in een 'baan' als de zijne. Willem-Alexander is klaar voor het ambt van Koning.[...]

Het is inmiddels verheugend dat de kroonprins zich ook gisteravond zijn geloof in de God van hemel en aarde niet schaamde.

Want bij alles wat er over het aanstaande koningschap gezegd kan worden, in elk geval ook dit: het blijft bij uitstek een 'baan' bij de gratie Gods.