Kroonprins

TROUW

[...] de prins zelf vindt dat hij er klaar voor is en dat bleek ook wel uit het een uur durende vraaggesprek. Dat koningschap zal vooralsnog in veel opzichten op dat van zijn moeder lijken en zich kenmerken door een gepaste distantie, het hebben van een open oog voor de begrenzing die de ministeriële verantwoordelijkheid met zich meebrengt, maar toch ook met de inzet deze lastige functie boven het puur symbolische uit te tillen door er inhoud aan te willen verlenen. [...]

Wel roept dit de vraag op of een eigentijds koningschap niet om een minder terughoudende, een minder strakke uitoefening van het ambt vraagt. [...] De prins maakte in het interview de indruk blijmoedig 'het harnas' van het koningschap te willen dragen. Bij alle terughoudendheid had hij wel degelijk het een en ander te melden.