Grote vraag baggeraars; IHC heeft werf nodig

ROTTERDAM, 12 SEPT. In zekere zin lijkt de overname van Van der Giessen-De Noord door IHC Caland uit nood geboren. De Schiedamse producent van baggerschepen en offshore-materieel heeft het nog nooit zo druk gehad, aldus IHC-voorzitter Jan-Diederick Bax vorige maand in zijn toelichting op de halfjaarcijfers.

“Iedereen wil baggerschepen kopen omdat er zo ongelooflijk veel in infrastructuur moet gebeuren”, aldus Bax. Wat extra werfcapaciteit kan op korte termijn geen kwaad, en als die in de onmiddellijke nabijheid is te vinden, ligt de combinatie voor de hand.

IHC Caland is een van Nederlands technologisch-maritieme paradepaardjes. Waar in voorbije decennia werf na werf het loodje legde, slaagde deze onderneming erin door vergaande specialisatie het hoofd boven water te houden. In hoog tempo glijden tegenwoordig de snijkop- en sleephopperzuigers van de helling. Verder is de onderneming een vooraanstaand producent van drijvende platforms voor olieproductie en -opslag.

Grofweg 70 procent van de omzet van IHC komt uit de offshore, de rest uit de baggersector. In beide sectoren kan IHC, dat 70 procent van zijn omzet buiten Nederland boekt, de vraag nauwelijks aan. De oliemaatschappijen investeren volop. Gedreven door toenemende vraag naar olie en een relatief lage olieprijs blijven ze zoeken naar zo efficiënt mogelijke winningsmethoden.

Ook de baggersector gaat het goed. In weerwil van immer klagende Nederlandse baggeraars, in wier midden IHC groot kon worden, dient het ene na het andere grote infrastructurele project zich aan. Vooral in het Verre Oosten is veel werk in de landaanwinning. De concurrentie om die projecten is groot. Voor IHC maakt het niet uit wie het werk uitvoert, als het maar gebeurt. Bax: “Wij bouwen de modernste en efficiëntste schepen. Baggerbedrijven die internationaal willen blijven meedoen hebben ze nodig.”

Na een minder gelukkige diversificatie van IHC in de jaren tachtig, waarbij de huidige kernactiviteiten wat op de achtergrond dreigden te raken, werd onder het regime van oud-marineman Bax rigoureus gekozen voor de bouw van baggerschepen en offshore-platforms. Concentratie daarop bracht als vanzelf groei. Bax daarover: “We zijn geen empire-builders, kiezen voor organische groei. We hebben het intern altijd over concentrische groei: nieuwe activiteiten altijd laten aansluiten bij wat je al doet”. De verwerving van scheepswerf De Merwede in Hardinxveld-Giessendam, in 1993, paste in die strategie, zoals ook nu de overname van Van der Giessen-De Noord.

IHC Caland (zo'n 2000 medewerkers) boekte vorig jaar 93 miljoen gulden winst, 24 procent meer dan in 1995. De orderportefeuille groeide tot licht boven de drie miljard gulden. Over het afgelopen halfjaar nam de winst toe met 31 procent.