Geen regels voor sponsoring school

DEN HAAG, 12 SEPT. Er komen geen wettelijke regels voor de sponsoring van scholen. PvdA en D66 kregen hiervoor gisteren onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Wel laat staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) voorbeeldcontracten opstellen die er voor moeten zorgen dat scholen en bedrijfsleven verantwoord met sponsoring omgaan.

In februari sloten organisaties van scholen, ouders, bedrijfsleven en de Consumentenbond een convenant, waarin zij afspraken dat sponsoring het onderwijs niet mag beïnvloeden. De regeling van sponsoring stond gisteren ter discussie in de Tweede Kamer. PvdA en D66 wilden aanvankelijk per se dat er een wettelijke regeling komt voor bijdragen van het bedrijfsleven. Alleen zo kon volgens hen worden gegarandeerd dat sponsoring niet uit de hand loopt. De beide coalitiefracties van de PvdA en D66 zijn bang dat er een tweedeling ontstaat tussen arme en rijke scholen omdat sponsors alleen geïnteresseerd zouden zijn in kinderen met kapitaalkrachtige ouders. Ook vrezen zij een te grote invloed van het bedrijfsleven op de inhoud van het onderwijs.

Gesteund door het CDA zei Netelenbos dat een wettelijke regeling de overheid en de Onderwijsinspectie “in een onmogelijk parket brengt” als zij overtredingen van de wet zouden willen bewijzen. Netelenbos omarmde vervolgens een compromisvoorstel van de VVD: zij zal in overleg met bedrijven, scholen en andere betrokkenen een aantal voorbeeldcontracten voor sponsoring opstellen. Die moeten garanderen dat zij zich zullen houden aan het convenant. PvdA en D66 noemden de voorbeeldcontracten “een winstpunt”. “Want”, zei Kamerlid Dijksma (PvdA), partijgenoot van Netelenbos: “Aan symboolwetgeving hebben we niets.”

Netelenbos zegde ook toe dat in 1999 een tussenbalans wordt opgemaakt van schoolsponsoring. In 2001 valt een definitief oordeel. Als blijkt dat de sponsoring ongewenste vormen aanneemt, moet de overheid volgens Netelenbos alsnog op één of andere wijze ingrijpen. (ANP)