Fragmenten uit interview met Willem-Alexander

DEN HAAG, 12 SEPT. Hieronder volgen enkele letterlijke fragmenten uit het vraaggesprek tussen kroonprins Willem-Alexander en Paul Witteman dat de NPS gisteravond uitzond.

Wanneer gaat u trouwen?

“Nog lang niet.”

U bent wel dertig.

“Vindt u dat oud? Als ik in mijn omgeving kijk, als ik naar mijn vrienden kijk, dan zijn verreweg de meesten nog niet getrouwd, hebben ook nog geen plannen. Wat betreft het huwelijk wil ik mij graag vergelijken met mijn vader. Hij was 39 toen hij trouwde, dus ik heb nog veel tijd te gaan.”

Maar u wordt koning en dat zou bij wijze van spreken morgen al kunnen gebeuren. Dan bent u dus een ongetrouwd koning.

“Het huwelijk is zo belangrijk in een leven van de mens dat je daar heel goed, en ook in overleg met die ander, uit moet kunnen komen voordat je zo'n zet doet. Daar moet je je niet onder druk van een externe omstandigheid toe laten dwingen. Van een eventuele vrouw van mij verwacht ik een enorme inzet in een functie die voor haar nieuw is. Ze geeft ook een gigantisch gedeelte van haar privé-leven op. Dat is een enorme opgave, een heel grote beslissing.”

Denkt u net zo goed met een burgermeisje te kunnen trouwen?

“Ik denk dat als de persoon er geschikt voor is, het een prima koningin kan zijn.”

U hebt onlangs geloofsbelijdenis gedaan. Vrij laat eigenlijk op uw dertigste jaar. Was daar reden voor?

“Het is een heel lang traject geweest. Ik heb jarenlang in een zeer interessant bijbelclubje over alle facetten van het geloof gesproken, de bijbel bestudeerd maar ook over alle andere wereldgodsdiensten gesproken. Naar aanleiding daarvan heb ik op een gegeven moment de beslissing genomen dat ik belijdenis wil doen. Voor mij is geloof toch iets wat je leidt in je leven.”

Dus u bent overtuigd gelovig?

“Ik ben gelovig, ik ben niet zo kerkelijk, maar ik ben wel overtuigd gelovig.”

Die geloofsbelijdenis, is dat überhaupt niet een beetje uit de tijd?

“Dat geloof ik niet. Ik heb een brief gekregen van iemand die bezorgd was. Die vroeg zich af of het inderdaad nog van deze tijd was, een monarch van een multiculturele samenleving die Nederland toch is, moet die nog wel geloof belijden in één geloof? Ik geloof dat om goed te kunnen functioneren in een multiculturele samenleving, je juist je eigen wortels moet koesteren.”

Is uw moeder uw belangrijkste adviseur?

“Ja, omdat zij in de positie zit die ik uiteindelijk zal overnemen is zij de belangrijkste adviseur en zal dat ook blijven. Een goed contact met mijn moeder is essentieel voor mij.”

Welke eigenschappen zou u van haar willen overnemen?

“Ik ben mijzelf. Ik zou geen enkele eigenschap van haar willen overnemen. Je kan eigenschappen ook niet overnemen.”

Haar perfectionisme?

“Ik vind mezelf ook redelijk perfectionistisch.”

Haar harde werken?

“Maar ik ben Alexander. Ik heb ook die eigenschappen in mij.”

Haar enorme belangstelling voor staatszaken?

“Hebt u ooit bij mij gezien dat ik die niet heb?”