Dubbele afschrijving door computerfout

ROTTERDAM, 12 SEPT. Bij tienduizenden Nederlanders is begin deze week de automatische betaling aan PTT Telecom of andere bedrijven twee keer afgeschreven. De dubbele betaling is het gevolg van een storing in het computersysteem van de Postbank. De fout is hersteld volgens een woordvoerder van ING, de bank en verzekeraar waarvan de Postbank onderdeel is.

De automatische afschrijvingen van maximaal 55.000 rekeninghouders van verschillende Nederlandse banken zijn door de computer van de Postbank verward met de gegevens van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). Daardoor kon het bijvoorbeeld gebeuren dat bij een klant van de Rabobank de tweemaandelijkse telefoonrekening een tweede keer werd afgeschreven, op naam van PWN. De Postbank verwerkt overschrijvingen voor bedrijven. Overschrijvingen die automatisch worden verwerkt (bijvoorbeeld betalingen voor telefoon of energie of salarisbetalingen van grote bedrijven) worden de Postbank aangeleverd op een tape die door de computer wordt ingelezen. De informatie over betalingen die klanten van andere banken moeten doen wordt doorgegeven aan Interpay, een gezamenlijke bankenorganisatie die verantwoordelijk is voor het onderling betalingsverkeer.

Volgens de woordvoerder is een computer die betalingsopdrachten verwerkt begin deze week opnieuw opgestart na een storing. Daarbij zijn betalingsgegevens van voor het weekeinde ten onrechte op de harde schijf blijven staan. Deze betalingsgegevens zijn vermengd met de data op de banden van PTT Telecom en PWN en vervolgens doorgegeven aan Interpay.

Volgens de woordvoerder verwerkt de Postbank dagelijks omstreeks 3,5 miljoen overschrijvingen, waarvan ongeveer de helft automatisch. Omstreeks veertig procent van de overschrijvingen in Nederland wordt verwerkt door de Postbank, de overige zestig procent door Interpay, aldus de ING-woordvoerder. Volgens de Postbank zijn 'technische fouten' in het betalingsverkeer “waardoor er meteen een heleboel fout gaat” een zeldzaamheid. Fouten met individuele overschrijvingen komen vaker voor.

    • Michiel van Nieuwstadt