China krijgt kleiner maar 'beter' leger

PEKING, 12 SEPT. China zal in de komende drie jaar zijn leger reduceren met een half miljoen soldaten. De Chinese partijleider en president Jiang Zemin heeft dat vanmorgen aangekondigd in zijn openingstoespraak tot het vijftiende congres van de communistische partij in Peking.

In zijn rede ten overstaan van de meer dan tweeduizend gedelegeerden op het partijcongres - dat een keer in de vijf jaar wordt gehouden - hield Jiang tevens een pleidooi voor verregaande hervormingen binnen de noodlijdende staatssector in China.

President Jiang, die tevens aan het hoofd staat van de communistische partij, besteedde een aanzienlijk deel van zijn tweeënhalf uur durende toespraak aan de ideologische verantwoording voor beide maatregelen. De inkrimping van 's werelds grootste leger en de aanpak van de in crisis verkerende staatssector - dikwijls door het Chinese leiderschap omschreven als de ruggengraat van het socialistische bestel - genieten geen grote populariteit binnen de politieke kringen in Peking.

“Het leger” aldus Jiang, “dient trouw te blijven aan een actieve defensieve strategie waarbij het kwalitatief verbeterd wordt, dat wil zeggen: minder, maar betere troepen.” Jiang sluit met de maatregel aan op het politiek beleid van de jaren tachtig, toen het Volksbevrijdingsleger met een miljoen manschappen werd verminderd. Momenteel beschikt China over 3,1 miljoen militairen. Het leger evenwel is sterk verouderd en met het geld dat vrijkomt door de troepenvermindering verwacht het Chinese leiderschap broodnodige technologische vernieuwingen te kunnen financieren.

Aangaande de staatssector, die de Chinese overheid jaarlijks handen vol geld kost, voorspelde Jiang een strategische ommezwaai voor de komende vijf jaar. Na een uitgebreide verwijzing naar het gedachtegoed van zijn in februari overleden mentor Deng Xiaoping, kondigde Jiang aan dat staatsbedrijven niet meer kunnen blijven rekenen op de steun van de overheid. De inefficiënte bedrijven worden zelf verantwoordelijk voor winst en verlies. Verregaande experimenten met eigendomsvormen, mits uitgevoerd binnen de regels van de wet, zijn voortaan toegestaan.

    • Floris-Jan van Luyn