Wethouder bekent fraude

LEEUWARDEN, 11 SEPT. Ex-wethouder J. Brands van Schiermonnikoog heeft toegegeven te hebben gefraudeerd met zijn reisdeclaraties. Het gaat om een bedrag van 15.000 gulden.

In totaal heeft Brands een bedrag van ongeveer 27.000 gulden gedeclareerd. De fraude kwam eerder deze week aan het licht. Inmiddels heeft de gemeente Schiermonnikoog een accountantsbureau ingeschakeld om de precieze omvang van de fraude vast te stellen.

Hoe zijn dichterlijk werk te waarderen? Onder de literatuurcritici heeft hij beslist geen goede pers. Te veel effectbejag vinden ze. Maar Deelder gaat gewoon, nou ja gewoon?, zijn gang. En om de literaire critici van zich af te schudden dicht hij dan Zo stelt de poëzie toch menigeen tevreden // behalve de critiek maar dat zijn intellectuelen. Een sterke invloed op zjn werk is de tijdgeest van de jaren zestig geweest. Onburgerlijkheid, vrijheid en vrolijke anarchie zijn daarvan de sleutelwoorden. En verder volslagen gebrek aan idealisme, een onbewogen onverschilligheid en een laconieke levenshouding. Het gedicht 'Voor Ari' uit de bundel Interbellum, geschreven voor zijn dochtertje, getuigt daarvan.