Website

De katholieke kerk was de enige kerk in de Middeleeuwen in Europa. Na de 12de eeuw werden veel kerken verbouwd om ruimte te bieden aan het toegenomen aantal kerkgangers. In de 13de en 14de eeuw stortten veel van deze verbouwde kerken in.

Alles over de Middeleeuwen, het religieuze en feodale leven, kunst en muziek, wonen en kleding, is te vinden op deze duidelijk vormgegeven virtuele expositie: www.learner.org/exhibit/middleages.