Varkenspest

In 'Dezer dagen' van 26 augustus vraagt J.L. Heldring zich - met de scheidende hoofdredacteur van Trouw - af hoe prof. W.H. Velema het weet dat de varkenspest te maken heeft met Gods oordeel over de zonden.

Hij houdt niet van zulke stellige uitspraken, zoals ook de synodale uitspraak in 1978 dat massavernietigingswapens uit den boze zijn omdat Gods Woord daar niets over zegt. Dat er een direct verband is tussen de (dier)pest en de zonden, kan men echter toch wel weten. In de (kleine) Trommius alleen al worden meer dan vijftig plaatsen genoemd waarin dat te lezen is.

    • A. de Gruyter