Tommel bereid tot onderzoek regels voor huursubsidie

DEN HAAG, 11 SEPT. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) zal onderzoeken of het mogelijk is de nieuwe regels voor huursubsidie vanaf begin volgend jaar te versoepelen. Huurders dreigen door deze regels, die sinds 1 juli van kracht zijn, honderden guldens aan huursubsidie mis te lopen. Het zou gaan om enkele duizenden gevallen.

Tommel deed zijn toezegging gisteren in de Tweede Kamer na maandenlang bakkeleien met een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA, CDA en de kleinere fracties vinden de huidige regeling te karig, omdat niet iedereen ervan kan profiteren. “We moeten vaak eerst een potje met u vechten voordat u in beweging komt”, concludeerde Varma (GroenLinks).

Tommel geeft nu ook toe dat de logica van het systeem “niet sterk” is. Deze zomer is de huursubsidieregeling zo veranderd dat niet het verwachte inkomen bepalend is voor het al dan niet toekennen van huursubsidie, maar het vorig jaar genoten inkomen. Dat betekent dat mensen die in 1997 fors in inkomen zakken, bijvoorbeeld omdat ze worden ontslagen, niet onmiddellijk maar pas vanaf volgend jaar steun krijgen.

De Kamer vindt het ongelukkig dat met twee maten wordt gemeten wanneer huurders worden geconfronteerd met een forse achteruitgang van hun inkomen. Voor huurders die door de daling van inkomen op of onder het bestaansminimum terecht komen, heeft de overheid een vangnet (Regeling bijdrage huurlasten). Mensen die, vaak nipt, boven het minimum blijven, kunnen echter alleen nog maar bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand. Dat bedrag komt lager uit dan huursubsidie, omdat de gemeente bij het toekennen van bijstand kijkt naar eigen vermogen en draagkracht.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil daarom dat er ook een 'vangnet' komt voor mensen die boven het minimum blijven steken. Staatssecretaris Tommel legde er gisteren echter de nadruk op, dat zijn toezegging niet automatisch inhoudt dat zo'n ruimer vangnet er ook daadwerkelijk komt. Volgens hem is nog onduidelijk of het technisch wel kan en wat de extra kosten ervan zullen zijn.

Tommel zegde toe de studie voor 1 november af te ronden en ook de benodigde wetswijziging voor te bereiden, zodat die eventueel kan ingaan in het volgende huursubsidiejaar (vanaf 1 juli 1998). Voor de mensen die dit jaar in de problemen komen, wordt een noodoplossing overwogen