Profiel Kabinet-Kok

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de Rijksbegroting 1998 die het kabinet-Kok dinsdag presenteert. Aan de vooravond daarvan: een terugblik op drie jaar 'paars'. NRC Handelsblad gaf het instituut Nyfer opdracht een beoordeling te maken van het beleid pagina's 2 en 4. Naast de economische voorspoed staat de mislukking van de bestuurlijke vernieuwing pagina 3. Het optreden van de meeste staatssecretarissen in dit kabinet kan evenmin als een succes worden bestempeld pagina 5. De balans opgemaakt aan het begin van een verkiezingsjaar.