Olie-akkoord Tsjetsjenië

MOSKOU, 11 SEPT. Rusland en Tsjetsjenië hebben dinsdag een akkoord gesloten over het transport, tot het eind van dit jaar, van 200.000 ton Azerbajdzjaanse olie van Baku in Azerbajdzjan naar de Russische Zwarte Zee-haven Novorossijsk. Het transport verloopt een afstand van 148 kilometer over Tsjetsjeens grondgebied. De afspraak volgt na maanden van moeizaam onderhandelen. Rusland betaalt de Tsjetsjenen voor het vervoer 854.000 dollar.

De 150 kilometer lange oliepijpleiding door Tsjetsjenië is tijdens de oorlog met Rusland (1994-96) opgeblazen. Rusland en Tsjetsjenië spraken vier maanden na ondertekening van het vredesverdrag van eind vorig jaar af dat Moskou de pijplijn gaat repareren. De kosten zijn voor rekening van Moskou. Als de pijpleiding op 1 oktober nog niet is gerepareerd, wil Rusland het transport starten met tankers.

De langverwachte afspraak is belangrijk voor Rusland dat een grote speler wil zijn in de export van de enorme olie-reserves voor de Azerbajdzjaanse Kaspische Zee-kust. Tsjetsjenië hoopt - naast de erkenning van zijn soevereiniteit - door tol te heffen over de pijpleiding beter te worden van de afspraak. De olie, die via Novorossijsk de wereldmarkt opgaat, wordt gewonnen door een consortium van westerse oliemaatschappijen die acht miljard dollar investeerden.

Met dit sleutelverdrag lijkt echter nog geen einde aan het geharrewar over het transport van de Kaspische olie. Rusland en Tsjetsjenië zijn het niet eens geworden over een tarief per ton vervoerde olie. Daarom hebben ze voor de periode tot 1 januari 1998 een totaalbedrag van 854.000 dollar afgesproken.

Bovendien hamert Moskou erg op een stabiele politieke situatie in Tsjetsjenië als voorwaarde voor samenwerking; aan die voorwaarde kan de separatistische republiek nog niet voldoen. Wel hebben de Tsjetsjenen beloofd de pijpleiding en de reparatieteams te beschermen. Rusland bestudeert de mogelijkheid om de Azerbajdzjaanse olie via een niet door Tsjetsjenië lopende pijpleiding naar Rusland te brengen.

Ook Azerbajdzjan zelf zoekt naar een alternatief. Baku komt inmiddels steeds dichter bij een overeenkomst met Turkije over een tweede route voor Kaspische olie. Die nog aan te leggen route zal via Georgië lopen en eindigen in de Turkse haven Ceyhan aan de Middellandse Zee. (Reuter, AP)