Meer winst voor Generale Bank

BRUSSEL, 10 SEPT. De Generale Bank Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald van 52,1 miljoen gulden. Daarmee draagt Nederland voor 11,25 procent bij aan het nettoresultaat van de Belgische bankgroep. De Generale gaat uit van verdere groei op de Nederlandse markt.

In vergelijking met de eerste zes maanden van 1996 steeg het Nederlandse resultaat met 37 procent. De totale nettowinst van de Generale kwam de eerste helft van 1997 uit op 8,5 miljard frank (463,1 miljoen gulden); een stijging van 16,1 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1996. Voor de tweede helft houdt de bank rekening met een resultaatverbetering van dezelfde omvang. De stijging van de totale winst is met name te danken aan hogere provisies voor het beheer van aandelenportefeuilles en een toename van vooral de particuliere kredietverlening. Het naar verhouding twee maal zo hoge Nederlandse resultaat is volgens Generale-topman F. Chaffart het gevolg van grotere naamsbekendheid. De Generale nam in 1995 Credit Lyonnais Bank Nederland over, die toen leed onder een negatief imago. (ANP)