Kok niet bezorgd over 'politieke' raad

DEN HAAG, 11 SEPT. Premier Kok heeft gisteren impliciet kritiek geuit op staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken). Kok zei in de Tweede Kamer dat hij niet de door Kohnstamm geuite zorgen deelt over politieke, in plaats van wetenschappelijke, adviezen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Eind juni noemde Kohnstamm de WRR in een vraaggesprek met deze krant de “Politieke Raad voor het Regeringsbeleid”, naar aanleiding van twee adviezen over het volksgezondheidsbeleid en de sociale zekerheid.

Premier Kok, als minister van Algemene Zaken verantwoordelijk voor de WRR, zei gisteren: “Ik begrijp ook helemaal niet hoe hier vanuit het primaat van de politiek zorgen over kunnen bestaan, want het primaat van de politiek bestaat nu juist hieruit dat men de uitkomsten beoordeelt, daar zijn opvattingen over geeft en zeer volwassen in het politieke en maatschappelijke debat met die confrontatie van meningen omgaat.” Politici moeten volgens Kok “niet bang gaan worden” dat de WRR adviezen geven die niet “in het straatje” van het kabinet passen. Kok zei dat hij geen enkele reden heeft om te twijfelen aan het wetenschappelijke gehalte van de WRR. Volgens de premier heeft de WRR alleen al naar de aard van de onderwerpen politieke invloed. “Een politicus die het niet aan kan om vanuit een onafhankelijke raad ingrijpende gedachten op zijn bureau gelegd te krijgen, gedachten die moeilijk te verteren en lastig te plaatsen zijn in het kader van het kabinetsbeleid, is in mijn ogen niet veel waard.”