KABINET

Het kabinet-Kok is het tweeëntwintigste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. PvdA-leider Kok is sindsdien de vierde sociaal-democratische premier, na Schermerhorn, Drees en Den Uyl. Het woord kabinet is terug te voeren op het werkvertrek van de vorst, waarin hij zijn adviseurs ontving en waaruit in diverse landen een vaste kring van vertrouwelingen ontstond (in Engeland: Cabinet Council).

In Nederland is het begrip kabinet niet in de Grondwet verankerd. In artikel 45 wordt gesproken van de ministers die 'te zamen de ministerraad' vormen. In het dagelijks spraakgebruik worden de begrippen kabinet en regering ten onrechte door elkaar gebruikt. De term kabinet is een politieke term die alleen betrekking heeft op de ministerraad. De term regering betreft de staatsrechtelijke eenheid van staatshoofd en ministers. De eerste Nederlandse ministerraad werd in 1823 ingesteld door koning Willem I. De raad voerde geen zelfstandig beleid, maar deed onderzoek voor de koning en fungeerde als klankbord. Voorzitter was de vice-voorzitter van de Raad van State.