Jongeren steeds egoïstischer en materialistischer

AMSTERDAM, 11 SEPT. Jongeren zijn van egocentrisch meer egoïstisch geworden en conformeren zich steeds minder aan het 'aangeharkte' Nederland. Hun leven draait om lol maken, van niemand afhankelijk zijn en geld verdienen. Wel geldt een gelukkig gezinsleven nog steeds als belangrijkste centrale waarde.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Jongeren '97' van het bureau Inter/View dat vanmiddag is gepresenteerd.

Het bureau vroeg in totaal 3.155 jongeren in de leeftijd van zes tot en met 24 jaar naar hun mening over onderwerpen als school, werk, politiek, media en normen en waarden. Het onderzoek wordt sinds 1991 om het jaar gehouden.

Volgens de onderzoekers Paul Sikkema en en Bart van Kuijk zijn jongeren langzamerhand “een generatie op afstand” geworden. Moeilijker dan voorheen zijn ze te bereiken voor bedrijven, politici, leraren en ook ouders. Van reclame moeten ze steeds minder hebben.

Ze hechten minder aan maatschappelijke waarden en meer aan materiële waarden. Inzet voor het milieu en een rechtvaardige inkomensverdeling raken uit, en 'gabber', het Nederlandse muziekstation TMF en het door volwassenen sterk bekritiseerde SBS-programma 'Over de Rooie' zijn in. Jongeren zijn bovendien minder bereid om te studeren of hard te werken voor hun geld. Ambieerde in 1995 nog 54 procent van de 20- tot en met 24-jarigen een leidinggevende functie, dit jaar is dat nog 36 procent.

Ook de politieke belangstelling is verder teruggelopen. Nog slechts 18 procent van de 15- tot 20-jarigen heeft politieke interesse. En als er per se gestemd moet worden, prefereert een meerderheid de VVD, een partij die in 1995 nog voorbij werd gestreefd door PvdA (1) en CDA (2). Reden daarvoor is dat liberalen zich het meest opstellen als consumentenplatform met duidelijke en herkenbare thema's. Veel jongeren vinden Nederland vol. Onveiligheid beperkt je maar hinderlijk op straat. Op de Centrumdemocraten zou slechts één procent stemmen - eenzelfde percentage als twee jaar geleden. D66 bekleedt de derde positie, CDA en GroenLinks de vierde en vijfde plaats. Volgens onderzoeker Sikkema zijn jongeren alleen in politiek geïnteresseerd als ze er zelf direct beter van worden.