Instituut Nyfer

Het instituut Nyfer onderzocht in opdracht van NRC Handelsblad de resultaten die het kabinet-Kok heeft geboekt. Een aantal bevindingen van het instituut is te lezen op deze pagina en op pagina 4. Nyfer stelt zich ten doel op basis van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek bijdragen te leveren aan het publieke debat over maatschappelijk-economische vraagstukken.

Voor meer informatie over het onderzoeksrapport:

Nyfer, Straatweg 25, 3621 Breukelen

(0346) 29 16 41, fax (0346) 29 16 71, e-mail nyfer@nijenrode.nl