In de Trêveszaal

Foto: Elke vrijdag vergadert de ministerraad vanaf tien uur 's ochtends in de Trêveszaal op het Binnenhof in Den Haag. De ministers hebben vaste plekken aan de langwerpige vergadertafel, waarvan sommige functioneel zijn bepaald. Zo zit de minister-president tegenover de vice-premier en de minister van Financiën.

Behalve ministers kunnen ook staatssecretarissen, wanneer hun aanwezigheid gewenst is, de vergaderingen bijwonen. Verder schuiven de secretaris van de ministerraad en een van zijn adjunct-secretarissen aan. Zij zorgen voor de notulen en andere ambtelijke onderstening. Ook de hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst is bij de vergadering aanwezig. De Trêveszaal werd aan het einde van de zestiende eeuw als conferentiezaal van de Staten-Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in gebruik genomen. Foto Roel Rozenburg