Hockeyclub

Met verbazing heeft het bestuur van de Stichtsche Cricket- en Hockeyclub (SCHC) kennis genomen van het artikel 'Geld geen vies woord meer in het Nederlandse hockey' (NRC Handelsblad, 1 september). In het artikel komen drie hockeyers aan het woord die beweren dat SCHC hen zou hebben benaderd om tegen een financiële vergoeding bij de club te komen spelen.

Met de in het artikel genoemde spelers van hockeyclub Amsterdam, Marten Eikelboom en Peter Windt, is nooit enig contact geweest. Van een door SCHC gedaan “aanbod” in welke zin dan ook is geen sprake. Met Jacques Brinkman is wel gesproken. Het is algemeen bekend dat SCHC deze international, die vlakbij de velden van SCHC woont en zijn carrière daar ook is begonnen, graag wilde hebben. Met Brinkman is gesproken over de mogelijkheden die SCHC als grootste hockeyclub van Nederland kan bieden om de zakelijke activiteiten van Brinkman (hockeyattributen) te promoten.

Het bestuur van SCHC is geen voorstander van het betalen van spelers en doet dat ook niet. Door de uitspraken van de genoemde spelers ontstaat een onjuist en onterecht beeld van SCHC.

    • Secretaris Schc