Dijkstal wil verbetering hulpverlening bij rampen

DEN HAAG, 11 SEPT. De voorbereiding op het bestrijden van rampen behoeft nog steeds verbetering. Die conclusie trekt minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) uit een rapport van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding naar aanleiding van het verongelukken van de DC-3 van de Dutch Dakota Association en enkele andere recente luchtvaartongevallen.

De minister wil met name bekijken of het nodig is de bestaande regelingen voor rampen op de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeergebied en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren beter op elkaar af te stemmen.

Vorig jaar september stortte de Dakota kort na de start vanaf Texel neer in de Waddenzee. Alle 32 inzittenden kwamen daarbij om het leven. De reddingsactie op zee is snel en gecoördineerd verlopen, aldus de inspectie. Aan de hulpverlening op het vaste land schortte echter van alles. De Regionale Alarmcentrale, die tevens fungeert als Centrale Post Ambulancevervoer, en de GGD hebben geen enkel initiatief genomen om groot alarm te slaan.

De commandant van de regionale brandweer is niet geïnformeerd, evenmin als de lokale overheid. Er is niets ondernomen om slachtoffers op te vangen en te behandelen. “Dat bevreemdt temeer omdat het aantal inzittenden vrijwel direct was doorgegeven aan de alarmcentrale en er de eerste veertig minuten geen reden was om aan te nemen dat het aantal overlevenden gering was”, aldus de inspectie.

Ook het Kustwachtcentrum, het Landelijk Coördinatiecentrum en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben fouten gemaakt. Zij hebben niet gewerkt met de uitvoeringsregeling Ongevallenbestrijding op de Waddenzee, maar met het rampenplan voor de Noordzee. Daardoor zijn misverstanden ontstaan bij het informeren van nabestaanden en is vertraging opgetreden bij het alarmeren van een traumateam.

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding concludeert dat het huidige stelsel van plannen bij een ongeval op zee kan leiden tot misverstanden en vertraging bij de hulpverlening. Hoewel dit in het geval van de crash met de Dakota niet van invloed is geweest op het aantal slachtoffers, geeft het wel reden tot zorg, schrijft Dijkstal aan de Tweede Kamer.

Het is volgens hem onaanvaardbaar dat de hulpdiensten onvoldoende zijn voorbereid om bij omvangrijke rampen snel alles uit de kast te halen. Inmiddels zijn in de Kop van Noord-Holland initiatieven ontplooid om dat te verbeteren. (ANP)