De ministers

Mr. Hans van Mierlo (66), D66, rechten Nijmegen, ex-journalist, ex-Tweede-Kamerlid. Minister van Buitenlandse Zaken. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Drs. Jan Pronk (57), PvdA, economie EU Rotterdam, ex-Tweede-Kamerlid, ex-topfunctionaris bij UNCTAD en VN. Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Beschikbaar voor een volgend kabinet, maar aast vooral op een topfunctie bij de VN of andere internationale organisatie.

Dr.ir. Jo Ritzen (51), PvdA, economie TH Delft en EU Rotterdam, ex-hoogleraar. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Beschikbaar voor een volgend kabinet, maar maakt vrijwel geen kans na de verkiezingen terug te keren.

Mr. Winnie Sorgdrager (49), D66, rechten RU Groningen, ex-officier van justitie, ex-advocaat-generaal, ex-procureur-generaal. Minister van Justitie. Niet beschikbaar voor een volgend kabinet, hoopt op een functie elders in het openbaar bestuur (commissaris van de koningin in Utrecht?).

Dr.ir. Joris Voorhoeve (51), VVD, ontwikkelingseconomie LH Wageningen, ex-medewerker Wereldbank, ex-Tweede-Kamerlid, ex-directeur Clingendael. Minister van Defensie. Beschikbaar voor een volgend kabinet, maar maakt weinig kans terug te keren.

Dr. Hans Wijers (46), D66, economie RU Groningen, ex-organisatie-adviseur. Minister van Economische Zaken. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Dr. Gerrit Zalm (45), VVD, economie VU Amsterdam, ex-directeur Centraal Plan Bureau. Minister van Financiën. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Jozias van Aartsen (49), VVD, enkele jaren rechten aan de VU Amsterdam, ex-topambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Margreeth de Boer (58), PvdA, sociale academie, ex-commissaris van de koningin in Drenthe, ex-gedeputeerde Noord-Holland. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Dr. Els Borst-Eilers (65), D66, geneeskunde GU Amsterdam, ex-medisch directeur AZ Utrecht, ex-vice-voorzitter Gezondheidsraad. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Hans Dijkstal (54), VVD, enkele jaren rechten GU Amsterdam, ex-adviseur verzekeringen en beleggingen, ex-wethouder Wassenaar, ex-Tweede-Kamerlid. Minister van Binnenlandse Zaken, hoopt na de verkiezingen fractieleider voor de VVD in de Tweede Kamer te worden.

Annemarie Jorritsma-Lebbink (47), VVD, MMS en school voor toeristische vorming, ex-raadslid Bolsward, ex-Tweede-Kamerlid. Minister van Verkeer en Waterstaat. Beschikbaar voor een volgend kabinet.

Wim Kok (58), PvdA, Nijenrode, ex-vakbondsleider, ex-fractieleider PvdA, ex-minister van Financiën. Minister-president. Beschikbaar voor een voortgezet premierschap.

Drs. Ad Melkert (41), PvdA, politicologie UvA, ex-directeur NOVIB, ex-Tweede-Kamerlid. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beschikbaar voor een volgend kabinet.