Allochtonen

Sedert enige tijd wordt in de media aandacht besteed aan de huisvesting van een Somalisch gezin in 's Hertogenbosch. Gezagsdragers in den lande wordt meestal uitgebreid de gelegenheid gegeven uiteen te zetten hoe kwalijk het gedrag van een aantal buurtbewoners is wanneer zij zich verzetten tegen de komst van een allochtoon gezin in hun woonwijk. Het woord 'racisme' valt uit ieders mond die daarover iets te melden heeft. Toch valt het nog te bezien of het voorval daarmee wel juist getypeerd is.

Overheidsdienaren en gelijk te stellen lieden belijden wel met de mond dat naar een evenwichtige spreiding van de vestiging van asylanten wordt gezocht, doch in de praktijk komt daar kennelijk niets van terecht. Zo wordt in NRC Handelsblad van 2 september vermeld dat in de wijken van Den Bosch Zuid II en Boschveld respectievelijk 17 procent en bijna 25 procent vreemdelingen zijn gehuisvest. Is het dan nog een wonder dat autochtone bewoners van dergelijke wijken de straat op komen om te protesteren? Zij voelen zich vreemdeling worden in hun eigen woonomgeving. Zonder twijfel zullen autochtone mensen die weg kunnen, elders gaan wonen. Dit migratieverschijnsel komt overal ter wereld voor waar verschillende culturen samenkomen. Dus ook in Den Bosch. Zodra men niet of nauwelijks kan communiceren met de buren, ontstaat gevoel van vervreemding.

Zijn bewoners van dergelijke belaste wijken racisten? Geen sprake van. Vol = vol, is alleen maar een aanduiding dat zij hun deel nu wel hebben. Het is niet anders dan een citaat uit een troonrede, jaren geleden. Hare Majesteit sprak zelfs met betrekking tot ons land van overvol. Het is een aanwijzing dat het nu de beurt is aan de beleidsmakers zelf om allochtonen in hun woonomgeving te accepteren.

    • Dr. W.P. Weijland