Zuivelfusie nog niet uitgewerkt

ZWOLLE, 10 SEPT. De zuivelbedrijven Coberco, Friesland Dairy Foods, Twee Provinciën en Zuid-Oost-Hoek zijn het op hoofdlijnen eens over een fusie, maar hebben nog heel wat gesprekken te gaan voor die fusie op 28 december van kracht kan worden. Dat bleek gistermiddag tijdens een persconferentie in Zwolle, waar de ondernemingen hun plannen toelichten.

Maar, zo moest Coberco-bestuursvoorzitter E. Meilink toegeven, er moet nog heel wat gebeuren voor de juridische fusie een feit is. Zo moet er nog duidelijkheid komen over het aantal arbeidsplaatsen (nu 12.000) dat zal verdwijnen. Tijdens de persconferentie werd er gesproken over een aantal van 500 tot 700. “Een heel ruwe schatting”, zei directeur J. Plageman van Coberco.

Niet bekend

Onduidelijkheid bestaat er ook nog over de naam van de nieuwe onderneming, alsmede over de plaats waar het nieuwe hoofdkantoor gevestigd gaat worden. “Zeker is dat dat niet zal zijn in Leeuwarden of Zutphen, waar respectievelijk de hoofdvestigingen van Friesland Dairy Foods en Coberco staan”, zo zei Meilink.

Het nieuwe bedrijf zal geleid worden door A. Olijslager, die op dit moment dezelfde functie vervuld bij Friesland Dairy Foods. Volgens hem is de fusie niet uit nood geboren, maar ingegeven door de marktontwikkelingen. Er is, zo verklaarde hij, behoefte aan een sterk zuivelbedrijf nu de overheid zich verder terugtrekt, de wereldmarkt verdergaand liberaliseert en ondersteunende maatregelen vanuit Brussel op termijn wegvallen. “Bovendien hebben we te maken met een toenemend belang van de Europese markt en toenemende concurrentie”, aldus Olijslager.

De nieuwe coöperatie behoort met een omzet van negen miljard tot de toptien van de wereld in zijn branche, tot de topvijf van Europa en is marktleider in Nederland. Het heeft 16.000 van de 35.000 melkveehouders als lid, die op jaarbasis 5,1 miljard van de in totaal elf miljard kilogram melk produceren. Tot de belangrijkste merken behoren Coberco, Friesche Vlag, Domo, Appelsientje, Cantenaar, Kollumer en Slankie. Het nieuwe bedrijf wil functioneren als een wereldwijde aanbieder van zuivel en zuivelgerelateerde producten, in de eerste plaats in Europa, vervolgens ook daarbuiten. Ook wil de nieuwe combinatie, aldus Olijslager, investeren in het uitbouwen en versterken van onze internationale marktpositie en distributienetwerk. Hij sloot niet uit dat in de nabije toekomst zich meer - kleinere - marktspelers bij de nieuwe coöperatie zullen voegen.

Vijf jaar geleden probeerde Coberco al te komen tot een fusie met Friesland Dairy Foods. Dat lukte niet. “Toen was er geen sprake van synergie, nu is die er wel. Maar het belangrijkste is dat de wereld en de markt in die vijf jaar totaal veranderd zijn”, zei Meilink, in het nieuwe bedrijf voorzitter van de Raad van Commissarissen.