Wereldbank ziet hoge groei arme landen

WASHINGTON, 10 SEPT. De economieën van ontwikkelingslanden blijven ook de komende decennia sneller groeien dan die van de rest van de wereld. Vooral grote landen als China, Brazilië, India, Indonesië en Rusland kunnen de economische wereldkaart grondig doen veranderen.

Dit schrijft de Wereldbank in een gisteren verschenen rapport.

Het aandeel van alle ontwikkelingslanden in het totale wereldproductie zal tot 2020 toenemen van een zesde tot een derde. Het aandeel van de vijf 'grote' landen in de wereldhandel kan in 2020 de helft groter zijn dan dat van de Europese Unie. Nu is dit aandeel nog niet eenderde van dat van de EU. De meeste andere ontwikkelingslanden zullen daarvan meeprofiteren, aldus de Wereldbank in haar rapport 'Global Economic Prospects'.

De bank voorziet de komende tien jaar voor de ontwikkelingslanden een gemiddelde economische groei van jaarlijks 5,4 procent. Dat is tweemaal zo groot als het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Hoofdoorzaken van de sterke groei zijn de voortschrijdende mondialisering en economische liberalisering en een toename van grensoverschrijdende kapitaalstromen.

Het Wereldbankrapport verwijst ook naar de risico's die aan een stormachtige groei zijn verbonden. De monetaire problemen in Thailand, die zijn overgeslagen naar andere landen in de regio, tonen aan hoe kwetsbaar sommige economieën nog zijn.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bevestigt in haar eveneens gisteren gepubliceerde jaarrapport dat ontwikkelingslanden een groei doormaken. Maar de organisatie wijst erop dat een deel van hen sneller moet groeien om met de rest van de ontwikkelingslanden op gelijke hoogte te blijven.

Tijdens de presentatie van het jaarverslag verklaarde onderdirecteur Stanley Fischer dat het IMF Thailand al in juni 1996 heeft gewaarschuwd voor een mogelijke crisis. Dat was een jaar voor de financiële crisis in dat land daadwerkelijk uitbrak. Het IMF raadde Thailand aan een meer flexibele wisselkoerspolitiek te voeren om over de ecomische problemen heen te komen. De waarschuwing is niet publiekelijk gegeven.

Fischer sprak gisteren zijn bezorgdheid uit over de kans op een scherpe correctie in de internationale aandelenkoersen bij het huidige nog steeds hoge niveau. De economische gevolgen van een daling zullen afhangen van de omvang daarvan. Als het tot een dramatische inzinking komt “dan moeten en zullen de centrale banken ingrijpen”, aldus Fischer. Hij herinnerde aan de maatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve die na krach van oktober 1987 zorgde voor voldoende liquiditeit. (Reuter, AP, AFP)