Voldoende kennis ontbreekt; Supervisor bij sociale dienst Amsterdam

AMSTERDAM, 10 SEPT. Het stadsbestuur van Amsterdam heeft een ambtelijke werkgroep aangesteld die problemen bij de sociale dienst moet gaan oplossen. Dit gebeurt naar aanleiding van kritiek die de afdeling financiën bij de begrotingsbesprekingen op de sociale dienst heeft geuit.

Zo zouden collegebesluiten niet goed worden uitgevoerd, zou de dienst niet in staat zijn om een deugdelijke begroting voor de komende jaren op te stellen en zou er te weinig kennis zijn over wetswijzingen. De directie van de sociale dienst moet besluiten voorleggen aan deze werkgroep, die bestaat uit ambtenaren van de afdelingen sociale zaken en financiën. Vervolgens adviseert de werkgroep het college van B en W.

Wethouder Van der Aa (Sociale Zaken) wil zich volgens zijn woordvoerder goed laten adviseren omdat hij grote zorg heeft over de voortgang van de reorganisatie van de sociale dienst. Het doel daarvan is de dienst om te vormen van een starre naar een open en klantgerichte organisatie. Eind 1995 kwam de nieuwe directeur, H. Denijs, met het plan om zeventien rayonkantoren te laten opgaan in negen regiokantoren. De uitvoering van dit plan begint volgende maand. Dat dit zo lang op zich heeft laten wachten, komt volgens een woordvoerder van de sociale dienst omdat het een erg ingrijpend proces is. “Alle zestienhonderd medewerkers krijgen een andere functie en een andere stoel. Dat gaat niet zomaar. Er moet veel verzet worden overwonnen.”

Volgens haar is er geen sprake van dat de directie onder curatele van de ambtelijke werkgroep wordt gesteld. “Denijs heeft dit zelf voorgesteld om besluiten en wensen van de sociale dienst te stroomlijnen. De besluiten gaan anders over te veel schijven.” De reorganisatie moet over een jaar op hoofdlijnen zijn doorgevoerd. “Als dat lukt, mogen we erg gelukkig zijn.”

De sociale dienst in Amsterdam heeft al lange tijd problemen. In mei 1994 oordeelde de gemeentelijke ombudsman dat er geen Amsterdamse dienst zo slecht georganiseerd was als de sociale dienst. In de zomer van 1995 werd Denijs aangesteld om de dienst orde te brengen. In maart van dit jaar bleek dat de kosten voor het nieuwe automatiseringssysteem (NUS) 22 miljoen gulden duurder uitvallen dan de 43 miljoen die het college van B en W in 1994 had begroot. Er was geen rekening gehouden met de kosten van de invoering van dit systeem. Een extern bureau doet inmiddels onderzoek naar de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het college heeft hiervoor een nieuw krediet verstrekt.