Topman Smits van Schiphol naar directie Rabobank

ROTTERDAM, 10 SEPT. Topman ir. drs. H.N.J. Smits van Luchthaven Schiphol stapt over naar de Rabobank. Hij wordt per 1 mei 1998 plaatsvervangend voorzitter van de hoofddirectie Rabobank Nederland. De 47-jarige Hans Smits is sinds maart 1992 president-directeur bij Schiphol in functie. Daarvoor was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Verkeer- en Waterstaat.

Smits maakt grote kans om Rabo-topman Wijffels (55) op te volgen. “Als de opvolgingskwestie aan de orde komt, wordt er zeker in de richting van de plaatsvervangend voorzitter gekeken”, aldus een woordvoerder van de Rabobank. Wijffels denkt echter nog niet aan vertrekken. Zijn bank viert volgend jaar zijn honderdjarig bestaan, aldus de woordvoerder. Daar zal Wijffels, die twaalf jaar voorzitter is, zeker nog bij zijn.

De hoofdirectie van de Rabobank telt zeven leden. Er was een vacature ontstaan door de pensionering van twee leden. Slechts een daarvan was intern vervuld. Het is niet gebruikelijk dat de Rabobank mensen van buiten aantrekt, zegt een woordvoerder van de bank. “De Rabocultuur is een hele bijzondere. Het is een coöperatie met een hoog maatschappelijk bewustzijn. Werknemers moeten binnen die cultuur passen, maar daar is in dit geval zeker sprake van. De heer Smits heeft de laatste jaren als president-directeur van Schiphol bewezen dat hij uitstekend kan omgaan met de vele verschillende belangen die er spelen rond de toekomst van Schiphol.”

Het vertrek van Smits, die vanochtend de ondernemingsraad inlichtte en niet voor commentaar bereikbaar was, is volgens een woordvoerster van Schiphol begrijpelijk. “Hij is vijf jaar in dienst en ziet het als een mooie stap.” Smits blijft nog tot mei volgend jaar bij Schiphol in functie omdat hij zijn opvolging en de belangrijkste dossiers goed wil regelen, zoals het Gebruiksplan Schiphol. Dat is tegen die tijd achter de rug, aldus de woordvoerster. Ook wil Smits nog verantwoording afleggen aan de aandeelhouders over het boekjaar 1997.

Smits heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de discussie over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Hij profileerde zich daarbij als ondernemer met oog voor de maatschappelijke aspecten van het luchtvaartdebat. Smits werkte met verve aan verbetering van de relatie met omgeving en milieubeweging.

Smits wil van de luchthaven een heuse internationale onderneming maken. Hij is een groot voorstander van privatisering en een beursgang. Gezien het nationale maar ook internationale belang van een goed geoutilleerde luchthaven is het volgens Smits wel wenselijk dat de overheid bij een eventuele (gedeeltelijke) privatisering een aandeel houdt in Schiphol.

Smits studeerde civiel techniek in Delft en vervulde daarna diverse functies bij Rijkswaterstaat, de PTT en het ministerie van Economische Zaken. Tussen 1989 en 1992 was hij secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij is getrouwd en heeft twee zoons.