Stellingen

Een proefschrift wordt door collega's teveel gewaardeerd op het feit of ze wel of niet in het dankwoord worden genoemd.

E.P.J.M. EVERAERT, Rijksuniversiteit Groningen

Natuurbeheer is een contradictio in terminis.

H. KRAAYEVELD, Katholieke Universiteit Nijmegen

Friese jonge vrouwen hebben geen behoefte aan een prins op een wit paard - al was het maar omdat 'wit' niet met de kleur van het 'Fryske hynder' overeenstemt.

C.H.A. VERHAAR, LU Wageningen

Opleidingen die de nadruk leggen op één bepaalde manier van probleemoplossen verkwanselen de aanwezige creativiteit bij studenten.

J. LÖTTERS, Universiteit Twente

Referenda op lokaal niveau zouden moeten worden afgeschaft vanwege hun lage democratische en rationele gehalte.

R.J.A. FIJNEMAN, Universiteit van Amsterdam

Het uitreiken van volgnummers kan veel ergernis bij een drukke sluis wegnemen.

I. DOOPER, Katholieke Universiteit Nijmegen